Kulturförändring

Kulturförändring – vi hjälper din organisation att hitta rätt riktning

Är ditt företag i behov av en kulturförändring? Står organisationen och stampar när omvärlden förändras i rasande takt? Finns det beteendemönster inom företaget som hindrar er från att nå era mål?

Välkommen att kontakta oss! Vi är erfarna organisationskonsulter med lång erfarenhet av kulturförändringar i företag och organisationer i många olika branscher. I våra utbildningar i förändringsledning och faciliterande ledarskap får du kunskaper, praktisk övning och återkoppling som ger dig viktiga verktyg när du vill åstadkomma en kulturförändring i din organisation.


Konsulttjänster inom förändringsledning

Våra erfarenheter visar att utveckling av arbetssätt i mångt och mycket handlar om att förändra kultur, vanemönster och roller. Kulturförändring kräver därför helt andra förändringskompetenser och ett annat ledarskap jämfört med metodutveckling. Dessa kunskapsområden vinner på att samverka istället för att beställas var för sig. Förändringsledning kan ses som ett stöd i en kulturförändring där sättet att vara och utföra saker omvärderas och förändras. Genom att balansera dessa processer kan kulturförändringen leda till en hållbar utveckling för företaget.

förändringsledning

Kulturförändring – våra utbildningar

Praktisk förändringsledning – PFL

Detta är en avancerad utbildning i förändringsmetodik och faciliterande ledarskap. Vi erbjuder här en ettårig utvecklande process som stöd i en kulturförändring. Här får du en utmaning där du får chansen att pröva nya metoder och ompröva ditt ledarskap. Praktiska övningar som ger resultat i ditt uppdrag att skapa förändring och att involvera människor i den.

FLU 1 – personligt ledarskap och förändringsmetodik

Detta är en grundläggande utbildning i personligt ledarskap och förändringsmetodik. Den riktar sig till nyckelpersoner som har uppdraget att leda och stödja vardaglig kulturförändring inom en organisation. Kursen består av nio helgdagar då du får öva på metoder som ska stödja en utveckling i vardagen. Utbildningen ger dig stora möjligheter att förbättra ditt personliga ledarskap.

FLU 2 – Påbyggnad i faciliterande ledarskap med praktisk tillämpning

Du har redan slutfört FLU 1 och vill få mer träning i praktiskt läge för att kunna åstadkomma en kulturförändring. Här stöter du på verkliga situationer som ger ovärderliga erfarenheter.

Fem steg mot en kulturförändring

Rom byggdes inte på en dag. Det tar sin tid att genomföra en kulturförändring i ett företag, det är det bara att ställa in sig på. Här är fem viktiga steg att ta emot en kulturförändring i ett företag:

  • Varför ska ni göra en kulturförändring? Vad är syftet helt enkelt. Ska ni börja arbeta mot en ny marknad som kräver ny verksamhet? Handlar det om en offentlig verksamhet som har bolagiserats? Orsakerna kan vara många, men medarbetarna måste alltid förstå syftet med en kulturförändring.
  • Förstå den nuvarande kulturen. Utan den medvetenheten är det omöjligt att förändra en organisationskultur. Vilka beteenden måste förändras eftersom de motarbetar ert syfte. Hur ska kunder bemötas och hur ska ni vara internt för att lyckas?
  • Samsyn och förebilder i den högsta ledningen. Den högsta ledningen måste vara överens om vilken kultur och vilka beteendemönster som ska förstärkas, införas eller förändras och själva agera i den riktningen samt skapa rätt förutsättningar för mellanchefer och medarbetare.
  • Mät förändringarna. Om du inte undersöker och mäter vet du inte vad som fungerar och vad som behöver förändras. Genom mätning går det att säkerställa att förändringarna går i rätt riktning. Därför är det bra att göra förändringarna i små steg som kan utvärderas och korrigeras vid behov.
  • Positiv förstärkning. Chefer och kollegor behöver kontinuerligt berömma och stötta de medarbetare som agerar enligt de beteenden som ni vill förstärka.

Välkommen att anmäla dig till våra utbildningar – det kommer att bli ovärderligt om du vill åstadkomma en lyckad kulturförändring i din organisation.

Erfarna organisationsexperter hjälper dig att skapa en bättre företagskultur