Vi hjälper dig att
förändra ditt företag

Förändringsledning - Kulturförändring - Faciliterande ledarskap

Vi hjälper dig att
förändra ditt företag

Förändringsledning - Kulturförändring - Faciliterande ledarskap

Förändringsledning – ta nästa steg i ledarskapet

Vill du ta nästa steg i ditt ledarskap? Känner du att du behöver ny kunskap och fräscha idéer för att utvecklas som chef och ledare? Välkommen att kontakta oss! Vi erbjuder utbildningar i förändringsledning som du kan få stor praktiskt nytta av din ledarroll. En Game Changer säger många av våra deltagare.

Vi erbjuder en ettårig utbildning i praktisk förändringsledning, perfekt för dig som vill ta nästa steg i ditt ledarskap. Dessutom kan vi hjälpa företag och andra organisationer med förändringsledning på konsultbasis där vi stöttar och utmanar organiserar organisationer och personer på daglig basis som ett integrerat projekt.

Är ditt företag eller din organisation i behov av kunnig hjälp inom förändringsledning? Välkommen att kontakta oss så bokar vi in ett första möte där vi bekantar oss med varandra och lägger upp en plan för hur samarbetet ska fortsätta.

Förändringsledning – utbildningar

Vi erbjuder en ettårig utbildning i Praktiskt Förändring på Gestaltgrund, PFL. Mycket användbar för dig som vill ta nästa steg som ledare. I denna utbildning får du under kursåret prova och utmana dig själv och uppleva din egen och gruppens utveckling. Du får djup förståelse och träning i faciliterande ledarskap som involverar människor på riktigt. Vill du ta ett steg i taget när det handlar om förändringsledning faciliterande ledarskap så erbjuder vi även PFL i två delar (FLU steg 1 och FLU steg 2).

Så här ser PFL-kursen ut

PFL genomförs som en stödjande process i ditt dagliga ledarskap under ett år i olika former, ungefär 25 dagar. Det är uppdelat på detta sätt:

 • Kurstillfällen på internat, kursgård i Uppsala och Stockholm uppdelat på åtta olika tillfällen.
 • Handledning i smågrupper, det kan både göras i små grupper eller via länk.
 • Praktikarbete i deltagarnas organisationer. Detta sker parvis.
 • Egna studier.

Vad är praktisk förändringsledning?

Praktiskt förändringsledning handlar om att skapa hållbara verksamheter, där de personer som är närmast verkligheten kan finna bättre vägar genom att samarbeta. I en vardag på jobbet handlar förändringsledning också om att vända på rollerna. Som ledare är det viktigt att du först förändrar din egen roll innan du kan förvänta dig att andra ska engagera sig. I vår kurs får du tillgång till verktyg som gör att du kan ta tag i verkligheten som den är.

Viktigt att ompröva sitt ledarskap

Som deltagare i våra kurser i förändringsledning får du kickar och insikter genom att testa, prova och utmana dig själv i en grupp med 16 deltagare. Under ett år av träning får du uppleva hur du själv och kursgruppen utvecklas. Du får verktygen som gör att du kan lösa konflikter och bygga nytt engagemang i grupper.

förändringsledning

Förändringsledning – du lär dig att…

 • göra gränserna mellan olika ansvarsområden tydligare.
 • tydliggöra uppdrag och resultat.
 • synliggöra hur relationer och olika sätt att tänka förbättrar eller hindrar verksamhetens utveckling.
 • få en tydligare självinsikt när det handlar om dina styrkor och utvecklingsområden.

Viktigt att vara aktivt involverad

Vår utbildning i förändringsledning bygger också på att varje deltagare är aktivt involverad i både planerade och oplanerade projekt. I en samverkan mellan utbildning och verklighet ökar möjligheterna att nå långsiktiga och hållbara resultat både för dig och organisationen du arbetar i.

Utbildningen vänder sig till dig som har ambitionen att ta nästa steg i ditt ledarskap. Om du har kommit en bra bit på väg men fastnat i arbetslivets vardag. Du kanske känner att gränsen och behöver hitta nya vägar. Det kan också vara så att du längtar efter påfyllning och djupare mening. Du vågar utmana dig själv för att bli stadigare, tryggare och säkrare i din ledarroll.

Här är några av de organisationstyper som utbildningen passar utmärkt:

 • Organisationer som har utmaningar inom verksamheten och kräver brett deltagande, engagemang och ansvarstagande från många för att mål och resultat ska uppnås.
 • Grupper som behöver ledare som vågar engagera sig i medarbetarna och den gemensamma uppgiften.
 • Organisationer som behöver modiga ledare som går före och visar vägen och har en förmåga att både inspirera och samverka.

Konsulttjänster inom förändringsledning

Som konsulter ger erbjuder vi råd, stöd och förändringsledning i en involverande och samverkande process. Vi bidrar bland annat med detta:

 • Inhyrd förändringsledare som kan förstärka kompetensen omedelbart.
 • Rådgivare och stöd till ledning och de personer som är utsedda till förändringsledare.
 • Företagsintern utbildare i som kan leda involverande och samverkande processer.
 • Processledare och facilitator i möten och sammankomster.

Vill du utveckla ditt ledarskap? Boka in en kurs eller konsulttjänster inom förändringsledning så att du kan ta nästa steg.

samverkande människor utan kostym

Kurser som ger dig verktyg att förändra din organisation