Faciliterande ledarskap

Faciliterande ledarskap – utveckla din förmåga att leda gruppen

Känner du att du har kört fast i din roll som chef eller ledare och att du vill vidareutveckla dig med nya kunskaper och praktiska erfarenheter?

Vår kurs i faciliterande ledarskap kommer att ge dig kunskaper och insikter som kommer att göra förändringsarbetet i din organisation effektivare.

Intresserad av en kurs i faciliterande ledarskap? Kontakta oss så berättar vi mer!


Våra utbildningar i faciliterande ledarskap

Våra kurser ger dig en fördjupning i det faciliterande ledarskapet. Här berättar vi mer om kurserna.

Praktisk förändringsledning – PFL

I denna kurs lär du dig förändringsmetodik och faciliterande ledarskap på en avancerad nivå. Vi erbjuder en utvecklande process som i ett år ger dig stöd genom en kulturförändring. Vi utmanar dig och ger dig chansen att testa nya metoder och verkligen tänka över ditt ledarskap. I utbildningen ingår praktiska övningar som ger resultat i ditt uppdrag att skapa förändring och att få människor involverade i den processen.

FLU 1 – Personligt ledarskap och förändringsmetodik

FLU 1 är en grundläggande kurs i personligt ledarskap och förändringsmetodik. Utbildningen är riktad mot nyckelpersoner som ska leda och stödja en vardaglig kulturförändring inom en organisation. Under nio heldagar får du öva på metoder som ska fungera som stöd för en utveckling i vardagen. En kurs som ger dig stora möjligheter att förbättra ditt ledarskap.

FLU 2 – påbyggnad i faciliterande ledarskap med praktisk tillämpning

Denna kurs är för dig som slutfört FLU 1 och vill öva mer i praktiskt läge för att verkligen kunna åstadkomma en kulturförändring. I FLU 2 stöter du på verkliga situationer som ger dig mycket värdefulla erfarenheter.

Kunskaper om hur en grupp ska samverka

Ett faciliterande ledarskap handlar om att en ledare har hög kompetens inom processen – det vill säga hur en grupp kan samverka på ett naturligt och effektivt sätt. En faciliterande ledare har bra koll på metoder, modeller och olika övningar, använder ett medvetet språk och ställer frågor istället för att ge enkla svar. Genom ett faciliterande ledarskap ser man till att lösningen finns i gruppen och att chefen/ledaren har som uppgift att guida gruppen för att verkligen kunna få fram dess potential, kraft och kunskap.

Faciliterande ledarskap – kursens innehåll

 • Ökad förmåga att leda genom att balansera mellan att styra, sätta ramar, stödja och utveckla.
 • Fördjupning av metoder och träning i att utveckla en grupp till produktiv och ansvarsfull samverkan.
 • Att lära dig den praktiska tillämpningen genom att träna i skarpa lägen Det handlar helt enkelt om att lära sig genom att utföra verkliga uppdrag.
 • Vidare personlig utveckling som gör dig bättre på uppmärksamhet, kontakt och stabilitet i möten med såväl individer som grupper.
 • Flera goda möjligheter till insikter och ledarskap på ett personligt ledarskap.

förändringsledning

Viktiga erfarenheter från olika organisationer

En viktig del i utbildningens praktiska och vardagsnära innehåll är erfarenheter från de olika deltagarnas organisationer. Samma organisation kan med fördel ha flera deltagare i kursen för att samarbeta i förändringsarbetet i den egna organisationen. Detta är något som har visat sig vara framgångsrikt tidigare. Syftet med detta är att skapa en samlad insats inom organisationen, utan att behöva arrangera en egen internutbildning. Samtidigt får din organisation tillgång till kunskaper och insikter från andra håll.

PLF-utbildningen vänder sig till dig som…

 • … har en stark vilja att utvecklas vidare i ditt ledarskap. Du är en bra bit på vägen i din roll som ledare. Du har kanske gått kortare kurser tidigare men känner att du har kört fast i vardagsharvandet i din roll på arbetet. Du känner att du har stora krav på dig och att du behöver hitta nya vägar framåt.
 • … känner ett behov av påfyllning och djupare mening. Du vågar utmana dig själv, din öppenhet och sårbarhet för att bli ännu stadigare, tryggare i din ledarroll i organisationen.

När du beställer tjänster för ledarskapsutveckling kan du:

 • … utveckla en grupp av utbildade förändringsledare som tillsammans kan samverka för att stödja varandra och företagets förändringsarbete. Med flera förändringsledare blir förutsättningarna mycket bättre jämfört med enskilda individer.
 • ... göra ett strategiskt val och utveckla en eller flera av dina ledare till en sådan grupp.
 • ... ge gruppen ett tydligt uppdrag och ge den starka skäl att samverka praktiskt i vardagens arbete.

PLF-programmet är en process som kommer att bidra med kontinuerlig nytta för verksamheten – och hjälper dessutom företaget att behålla värdefull kompetens. Den bästa effekten uppnås när fler personer från samma projekt och organisation genomgår utbildningen samtidigt.

PLF-utbildningen passar dessa typer av organisationer:

 • Organisationer som ställs inför utmaningar som kräver deltagande, engagemang och ansvarstagande från många olika håll för att uppsatta mål och önskade resultat ska uppnås.
 • Organisationer som behöver ledare som vågar engagera sig i medarbetarna och de gemensamma uppgifter som måste lösas.
 • Organisationer som har ett behov av chefer och andra ledare som är modiga nog att gå före och visa vägen och som vill bygga en företagskultur där tillit och samverkansförmåga är i fokus.

Utbildningen passar speciellt bra för personer som arbetar i eller med organisationer som befinner sig i förändring.

Praktisk förändringsledning (PFL) – innehåll

Under ett år genomför denna utbildningen genom praktiskt tillämpning och träning i metodiken som ska stödja din utveckling. Det är en krävande utbildning som ger dubbel effekt om du samtidigt ändrar ditt sätt att leda andra och minskar dina egna åtaganden. Ett hållbart resultat uppnås när utbildningen integreras i den dagliga verksamheten. Utbildningen sker i flera parallella processer enligt principen “vi lever som vi lär”:

 • En röd tråd som löper genom utbildningen är att notera och reflektera kring situationer i din praktiska vardag i din digitala Lärdagbok. På det viset kan du tydligt se vad som sker och mot vilken bakgrund det sker. Du kan också testa olika alternativa sätt att leda utveckling.
 • Upplevelsebaserade utbildningsmoduler som innefattar praktiska övningar, teori och metodfördjupning. Dessa delar av kursen delas upp under året i kurstillfällen på två eller tre dagar. Platsen är ett mysigt och intimt internat.
 • Arbete som är uppdelat parvis i kursdeltagarnas organisationer. Efter halva programmet startar ett avgränsat “praktikuppdrag” som fortgår fram till kursavslutningen. Här får du chansen att möta olika situationer utifrån samt planera och genomföra en stödjande insats.
 • Mellan kursmodulerna blir du handledd med inriktning på att leda förändring i uppdragen och dina vardagsutmaningar.
 • Till sist får kursdeltagarna individuellt arbeta med att dokumentera och sammanfatta lärandet och även bidra till en serie inspirerande workshops.

Kursens omfattning

PFL genomförs under ett år i olika former. Sammanlagd handlar det om en stödjande process uppdelat på ungefär 25 dagar:

 • Kurstillfällen på internat (kursgård i Uppsala eller Stockholm). Denna del består av åtta tillfällen.
 • Handledning i mindre grupper. Detta sker i kortare möten, antingen fysiskt eller via länk.
 • “Praktikarbete” uppdelat parvis i andra kursdeltagares organisationer.
 • Egna studier vid 20 dagar.

Handledningen i smågrupper sker vid fem tillfällen, fyra timmar per gång, med start efter det fjärde kurstillfället. Dessa tillfällen planerar du in tillsammans med kursledaren efter att kursen inletts.

Den praktiska tillämpningen och metodikträningen sker genom ett praktikuppdrag i organisationer som kursdeltagarna arbetar i eller med. Dessa uppdrag börjar efter halva programmet och fortgår ända till slutet. Arbetet dokumenteras i essäform.

Denna sammanfattning av lärandet fungerar sedan som underlag för ett antal workshops i den avslutande processen. Utbildningens praktikarbete motsvarar två heldagar.

Utbildning, övningar och praktik som utvecklar ditt ledarskap